การสร้างแบบจำลองทางธุรกิจ – มันคืออะไร?

การสร้างแบบจำลองทางธุรกิจ – มันคืออะไร?

คุณมีอิสระในการคัดลอกและส่งบทความนี้ไปให้คนที่คุณคิดว่าอาจสนใจ เงื่อนไขเดียวคือคุณคัดลอกและส่งข้อมูลอย่างครบถ้วนและรวมรายละเอียดทั้งหมดของทรัพยากรไว้ที่ด้านล่างของบทความทุกครั้งที่คุณส่ง

************************************************** *************** การ

สร้างแบบจำลองทางธุรกิจ! อะไรกันแน่?
บทความโดย John Owens
Creator ของ Integrated Modeling Method (IMM ™)

*********************************** ******************************

ใส่นักธุรกิจสามคนในห้องแล้วถามคำถามว่า “รูปแบบธุรกิจคืออะไร?” และคุณจะได้รับการตอบกลับอย่างน้อยสี่ครั้งซึ่งอาจไม่ถูกต้อง!

ภาพปกติที่เกิดขึ้นในใจของนักธุรกิจที่ปรึกษาและนักวิเคราะห์เมื่อพวกเขาได้ยินคำว่า “รูปแบบธุรกิจ” คือสิ่งที่อาจเรียกได้ว่าเป็น “ชั้นทางการเงิน” ของรูปแบบธุรกิจตัวอย่างเช่น

•แบบ “dot.com”
• แบบจำลอง “สาธารณูปโภค”
• แบบจำลอง”การขนส่งทางอากาศ” แบบจำลอง

เหล่านี้แสดงถึงโครงสร้างทางการเงินที่ธุรกิจ รับจดทะเบียนบริษัท ประเภทนี้ควรมี พวกเขากำหนดวิธีการที่ธุรกิจควรจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่และมีโครงสร้างจากมุมมองทางการเงินตัวชี้วัดประสิทธิภาพทางการเงินที่สำคัญโปรไฟล์คาดการณ์ผลกำไรที่คาดว่าจะได้ ฯลฯ อย่างเคร่งครัดพวกเขาควรจะเรียกว่า ‘Financial Business Models’

โมเดลธุรกิจการเงินมีความสำคัญมาก แต่ก็เป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของภาพรวมเท่านั้น! สิ่งที่พวกเขาคิดถึงคือสาระสำคัญของธุรกิจ – สิ่งที่ธุรกิจทำและข้อมูลที่จำเป็นต้องทำ โดยไม่ต้องรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่น่าเป็นไปได้ว่าธุรกิจใด ๆ สามารถทำเพื่อดำเนินการในลักษณะที่แบบจำลองทางการเงินทำนายได้ และยังเป็นที่น่าอัศจรรย์จำนวนนักธุรกิจพยายามที่จะทำงานโดยไม่มีข้อมูลนี้!

************************************************** ***************
แผนที่สำคัญของธุรกิจ
****************************** ***********************************
หากผู้ประกอบการมีโรงงานจะมีแผนจะแสดงภาพรวมรูปร่างทางเข้าทางออกบริการโครงสร้างเครื่องจักรเป็นต้นแผนการเหล่านี้มีความสำคัญต่อการจัดการโรงงานให้สำเร็จ ไม่มีธุรกิจใดที่จะคิดถึงการขาดพวกเขา แต่โรงงานยังเป็นเพียงสถานที่ที่ดำเนินธุรกิจเท่านั้น
สิ่งสำคัญยิ่งกว่าโรงงาน (และซับซ้อนมากขึ้น) คือธุรกิจที่ตัวเองและนักธุรกิจเพียงไม่กี่คนมีแผนที่ (= โมเดล) ของสิ่งนี้ – ดีไม่อยู่นอกศีรษะของพวกเขา! ไม่น่าแปลกใจที่ธุรกิจส่วนใหญ่ไม่สามารถปฏิบัติตามศักยภาพได้เต็มที่

อีกครั้งเราถามว่า “รูปแบบธุรกิจคืออะไร?” และในครั้งนี้เรามีคำตอบ – เป็น “แผนที่” สำคัญของธุรกิจ เป็นรูปแบบที่แสดง (อย่างน้อยที่สุด):

•ธุรกิจคืออะไร (หรือควรจะทำ)
โครงสร้างของข้อมูลที่จำเป็นต้องทำ

นอกจากนี้รูปแบบยังสามารถแสดง:
ลำดับที่ฟังก์ชั่นจำเป็นต้องดำเนินการ
•วิธีการไหลของข้อมูลระหว่างกิจกรรมทางธุรกิจ
•ข้อมูลถูกเปลี่ยนจากรัฐหนึ่งไปยังอีกรัฐหนึ่งอย่างไร
•วิธีการทำงานข้อมูลแผนกข้อมูลเทคโนโลยีมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร
ลักษณะที่ใช้ในการทำงาน

************************************************** ***************
กล่องเครื่องมือสร้างโมเดล
******************************** *********************************
โมเดลเหล่านี้เป็นโมเดล ‘กล่องเครื่องมือ’ ที่มีให้สำหรับผู้จัดการธุรกิจและนักวิเคราะห์ธุรกิจ เช่นเดียวกับกล่องเครื่องมือใด ๆ เครื่องมือทั้งหมดไม่ได้ใช้ตลอดเวลา เครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงานนี้ถูกเลือกและใช้กับทักษะ

การสร้างแบบจำลองเป็นงานฝีมือและต้องมีการฝึกฝน แต่รู้ว่าเครื่องมือที่เหมาะสมในการใช้และวิธีที่ถูกต้องในการใช้งานหมายความว่าด้วยการปฏิบัติเพียงเล็กน้อยผู้จัดการธุรกิจและนักวิเคราะห์สามารถบรรลุผลที่มีคุณภาพสูงได้

************************************************** ***************
โดยใช้ ‘แผนที่’ ธุรกิจ ‘
***************************** ************************************
แผนที่ของประเทศสามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์หลายอย่างเช่น เพื่อหาระยะห่างระหว่างสถานที่ต่างๆเพื่อค้นหาเส้นทางที่สั้นที่สุดในการคำนวณพื้นที่ในภูมิภาคเป็นต้น

ในทำนองเดียวกัน ‘แผนที่’ ของธุรกิจสามารถใช้ในการทำงานออกจำนวนและชนิดของทรัพยากรที่จำเป็นในการดำเนินกิจกรรมจำนวนและประเภทของหน่วยงานธุรกิจควรมีกิจกรรมที่จำเป็นเพื่อตอบสนองกลยุทธ์ทางธุรกิจ, เวลาที่จำเป็นในการให้บริการและจำนวนมากมากขึ้น

************************************************** ***************
รูปแบบฟังก์ชัน
********************************* ********************************
‘อะไร’ ธุรกิจเรียกว่า ‘ฟังก์ชันทางธุรกิจ’ รูปแบบที่แสดงให้เห็นว่าธุรกิจใดที่เรียกว่า ‘Function Model’

รูปแบบฟังก์ชันมักจะถูกนำเสนอในรูปแบบของลำดับชั้น ‘function’

ข้อกำหนดสำหรับลำดับชั้นของฟังก์ชัน

เราสามารถใช้แผนผังลำดับชั้นเพื่ออธิบายคำบางคำพื้นฐานสำหรับลำดับชั้นฟังก์ชันได้

1 = ฟังก์ชันราก
2. = การจัดกลุ่มฟังก์ชัน
3. = ฟังก์ชั่นปรมาณู (หรือใบ) ฟังก์ชั่น

พื้นฐานของธุรกิจ (EBF) เป็นฟังก์ชันที่ต้องเริ่มต้นเมื่อเสร็จสิ้นแล้วหรือหากยังไม่เสร็จสมบูรณ์ต้องเลิกทำ EBF เป็นสิ่งที่ธุรกิจทำในแต่ละวันต่อวันและอาจจะหรืออาจไม่ใช่หน้าที่ของอะตอม

************************************************** ***************
รูปแบบฟังก์ชันยังเรียกว่าแคตตาล็อกฟังก์ชัน นี่คือชื่อมาตรฐานที่ใช้ใน Integrated Modelling Method (IMM ™) ที่พัฒนาขึ้นโดย John Owens

************************************************** ***************
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Integrated Modeling Method (IMM ™)

******** ************************************************** *******
โมเดลโครงสร้างข้อมูล
**************************************** *************************
รูปแบบที่แสดงข้อมูลที่จำเป็นในการสนับสนุนฟังก์ชั่นทางธุรกิจเรียกว่า ‘Data Structure Model’

นี้ไม่เพียง แต่อธิบายถึงข้อมูลที่ต้องการ แต่ยังรวมไปถึงโครงสร้างของข้อมูลเช่นว่าองค์ประกอบของข้อมูลเชื่อมโยงกันอย่างไร นี่เป็นรูปแบบที่สำคัญสำหรับธุรกิจที่ต้องมีก่อนที่จะสร้างระบบคอมพิวเตอร์โดยการซื้อซอฟต์แวร์หรือสร้างระบบคอมพิวเตอร์ นี่เรียกว่าแผนผังความสัมพันธ์ของเอนทิตี้ (ERD)

************************************************** ***************
ประมวลผลโมเดล
***************************************** ************************
แบบจำลองที่แสดงลำดับการทำงานที่ต้องใช้เรียกว่า ‘Process Model’

****** ************************************************** *********
แบบจำลองการไหลของข้อมูล
************************************** ***************************
รูปแบบที่แสดงให้เห็นว่าข้อมูลไหลทั่วธุรกิจเรียกว่า ‘Information Flow Model’

การไหลของข้อมูลจะแสดงโดยลูกศรระหว่างฟังก์ชั่น ลูกศรแต่ละตัวจะถูกระบุว่ามีข้อมูลไหล

ข้อมูลสามารถไหลระหว่างฟังก์ชันทางธุรกิจหรือระหว่างฟังก์ชันทางธุรกิจกับ “องค์กรภายนอก” เช่นองค์กรภายนอกธุรกิจเช่นรัฐบาล

****** ************************************************** *********
ข้อมูลสถานะรัฐ
************************************** ***************************
รูปแบบที่แสดงให้เห็นว่าข้อมูลถูกเปลี่ยนจากสถานะหนึ่งไปยังอีกรัฐหนึ่งชื่อว่า ‘Data State Model’

กิจกรรมที่ย้ายข้อมูลจากสถานะหนึ่งไปยังอีกสถานะหนึ่งคือฟังก์ชันจากแค็ตตาล็อกฟังก์ชัน

แผนภาพด้านขวาแสดงสถานะการจองโรงละครที่ผ่านขั้นตอนต่างๆ

****** ************************************************** *********
โมเดล Matrix
*************************************** **************************
รูปแบบที่แสดงให้เห็นว่าฟังก์ชันข้อมูลแผนกเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กันอย่างไรเรียกว่า ‘Matrix Model’ .

รูปแบบเมทริกซ์แบบง่ายแสดงอยู่ด้านขวา นี้จะรู้ว่าเป็นเมทริกซ์ CRUD ตามที่อธิบายหน้าที่สร้างอ่านปรับปรุงและลบข้อมูลของข้อมูล

‘เส้นทางการว่ายน้ำ’ ในรูปแบบของกระบวนการแสดงถึงรูปแบบพิเศษหรือแบบจำลองเมทริกซ์ที่แสดงถึงแผนกที่มีการทำงาน

******* ************************************************** ********
ขั้นตอนการทำแบบจำลอง
**************************************** *************************
รูปแบบที่แสดงถึงลักษณะการทำงานที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียกว่า ‘Procedure Model’

แบบจำลองขั้นตอนง่ายๆจะแสดงทางด้านขวา

ขั้นตอนการทำแบบนี้มีมากเช่นเดียวกับ ‘flowcharts’

******* ************************************************** ********
สรุป
***************************************** ************************
รูปแบบธุรกิจแตกต่างจากรูปแบบธุรกิจการเงิน รูปแบบธุรกิจเป็นแผนที่สำคัญของธุรกิจ องค์ประกอบหลักของแผนที่ธุรกิจ (= โมเดล) คือแคตตาล็อกฟังก์ชันเนื่องจากโมเดลอื่น ๆ ทั้งหมดใช้ข้อมูลนี้

องค์ประกอบที่เป็นตัวเลือกของรูปแบบธุรกิจคือ
•โมเดลโครงสร้าง
ข้อมูล• รูปแบบข้อมูลของรัฐ
•แบบจำลองกระบวนการ
• รูปแบบการไหลของข้อมูล
•แบบจําลองขั้นตอน•แบบจําลอง
เมทริกซ

วิธีตาง ๆ ของโมเดลเหลานี้เชื่อมโยงกันไดถูกอธิบายอยางละเอียดในแบบจําลองแบบบูรณาการ (IMM ™)

************************************************** ***************
โมเดลและเทคนิคทั้งหมดที่กล่าวถึงในบทความนี้ได้อธิบายไว้ในรายละเอียดใน e-books ของเขา

คลิกที่นี่ สำหรับบทความฟรีเกี่ยวกับการสร้างแบบจำลองทางธุรกิจ

******************************************* **********************

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *