4 องค์ประกอบหลักของการเติบโตของธุรกิจและความสำเร็จในการทำกำไร!

ก่อตั้งขึ้นในปี 2552 การสื่อสารที่เชื่อถือได้เป็นพันธมิตรการขายที่ต้องการสำหรับกระบวนการขายเอาท์ซอร์สและบริการคอลเซ็นเตอร์ที่มีความเชี่ยวชาญในบริการโทรทางไกลสำหรับการโทรเข้าและโทรออก การโทรด้วยเสียง บริการขายตรง บริการสร้างความสนใจในตัวสินค้าสำหรับภาคส่วนต่างๆ เช่น ขายปลีก,

ธุรกิจของคุณสามารถแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหรือส่วนประกอบ
จากการวิจัยอย่างกว้างขวางและการศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดทั่วโลก การโพสต์โดยแขก รับจดทะเบียนบริษัทฉันได้พิจารณาเช่นเดียวกันว่ามีจุดโฟกัสทั่วไป 4 จุดที่พบในแผนกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จสำหรับการเติบโตทางธุรกิจและการสร้างผลกำไร จุดโฟกัสทั่วไปเหล่านี้ หรือองค์ประกอบหลัก 4 อย่าง มีความสัมพันธ์กันและสามารถประกอบเข้าด้วยกันได้เหมือนกับชิ้นส่วนของปริศนา

เมื่อคุณระบุอย่างชัดเจนในธุรกิจของคุณเอง และจากนั้นใช้กลยุทธ์อย่างมีกลยุทธ์เพื่อให้ทำงานร่วมกันได้อย่างเหนียวแน่น ส่วนประกอบหลัก 4 อย่างจะสามารถสร้างการเติบโตทางธุรกิจแบบทวีคูณได้ และการเติบโตของธุรกิจแบบนั้นนำไปสู่ผลกำไรที่เพิ่มขึ้น!

แล้วองค์ประกอบหลัก 4 ประการเหล่านี้ในแผนกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จสำหรับการเติบโตของธุรกิจและการสร้างผลกำไรมีอะไรบ้าง?

ส่วนประกอบหลัก 4 ประการ

วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจ

เมื่อคุณพิจารณาวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจของธุรกิจของคุณ เป้าหมายหลักของคุณจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน อันดับแรก คุณต้องวิเคราะห์อย่างรอบคอบและชี้แจงว่าธุรกิจของคุณกำลังมุ่งไปในทิศทางใดในขณะนี้ วิสัยทัศน์ของคุณสำหรับธุรกิจของคุณคืออะไร? เป้าหมายส่วนตัวและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณคืออะไร? และสุดท้าย ภารกิจของคุณสำหรับธุรกิจของคุณคืออะไร? คุณได้กำหนด 3 สิ่งนี้อย่างชัดเจนหรือไม่? คุณจำเป็นต้องทำเพื่อเริ่มเห็นการเติบโตที่แท้จริงในธุรกิจของคุณ

ประการที่สอง คุณต้องพิจารณาว่าคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนเส้นทางเพื่อพัฒนาการเติบโตของธุรกิจที่คุณต้องการและเพิ่มผลกำไรที่คุณต้องการหรือไม่ เมื่อชี้แจงวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจของคุณแล้ว คุณจะรู้ว่าคุณต้องการขับเคลื่อนธุรกิจไปในทิศทางใดเพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจและเพิ่มผลกำไรที่คุณต้องการ

ในขณะที่คุณดำเนินการและดำเนินการตามแผนการเติบโตของธุรกิจ ให้อ้างอิงกลับไปยังองค์ประกอบหลัก 1 วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจของคุณ

องค์ประกอบหลักที่ 1 คือแนวทางสำหรับธุรกิจของคุณ เช่นเดียวกับเข็มทิศที่ชี้ไปที่ “ทิศเหนือจริง”

ระบบปฏิบัติการธุรกิจ การจัดการ และการฝึกอบรม

ฉันเปรียบส่วนประกอบหลัก 2 กับเครื่องยนต์ที่ขับรถยนต์ เมื่อคุณพิจารณาองค์ประกอบหลักที่ 2 ในแผนการเติบโตของธุรกิจของคุณเอง คุณจะทำสำเร็จ 4 สิ่ง:

1. คุณทำการตรวจสอบเครื่องมือทางธุรกิจของคุณ นั่นคือพนักงานและผู้รับเหมาของคุณ พวกเขาจะมีบทบาทเชิงบวกในการขยายธุรกิจของคุณและเพิ่มผลกำไรได้อย่างไร?

2. คุณพิจารณาแนวทางการจ้างงานของคุณ พวกเขาจะส่งผลต่อการเติบโตทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จของคุณได้อย่างไร … เมื่อคุณจ้างคนอื่นให้เข้าร่วมกับคุณ

3. คุณประเมินและออกแบบกระบวนการจัดการและฝึกอบรมของคุณเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจที่คุณมุ่งมั่น และ,

4. สิ่งสำคัญที่สุดคือ คุณพัฒนาระบบปฏิบัติการเฉพาะอย่างมีกลยุทธ์ที่ธุรกิจของคุณต้องมีเพื่อดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิผล ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจ อยู่ในงานนี้หรือไม่ก็ตาม

คุณกำลังขับรถแบบสปัตเตอร์หรือรถแข่งที่ปรับแต่งมาอย่างดีหรือไม่? องค์ประกอบหลัก 2 ตอบคำถามนั้น

เมื่อคุณมีองค์ประกอบหลักที่ 2 แล้ว ระบบธุรกิจของคุณก็ทำงานได้อย่างราบรื่น ก็ถึงเวลาเริ่มเติมน้ำมันให้เต็มถัง

ระบบการตลาดเชิงกลยุทธ์ การสร้างลูกค้าเป้าหมาย และการแปลงลูกค้าเป้าหมาย

เมื่อคุณพิจารณาองค์ประกอบหลักที่ 3 ในแผนการเติบโตของธุรกิจของคุณ คุณต้องวิเคราะห์ระบบของคุณสำหรับการให้บริการลูกค้าและลูกค้าปัจจุบันของคุณ เพื่อระบุและรับลูกค้าในอุดมคติของคุณมากขึ้น เพื่อการตลาดไปยังตลาดเป้าหมายเฉพาะของคุณ และเพื่อเปลี่ยนผู้มีแนวโน้มเป็นลูกค้ามากขึ้น เพื่อเพิ่มยอดขายและเพิ่มผลกำไรของคุณ

ในที่สุด การเติบโตของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและแผนกลยุทธ์การสร้างผลกำไรจะต้องไม่ละทิ้งหัวข้อเรื่องเงินที่สำคัญทั้งหมด

ฐานะการเงิน กระแสเงินสด และการรายงาน

ในองค์ประกอบหลัก 4 เป้าหมายหลักของคุณคือการทบทวนระบบที่คุณมีอยู่เพื่อทราบว่าคุณอยู่ที่ใดด้านการเงิน จัดการกับเงินของคุณ ควบคุมมัน และให้มันเข้ามาอย่างต่อเนื่อง คุณต้องทำการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง ในระบบปฏิบัติการทางการเงินของคุณเพื่อเพิ่มการเติบโตของธุรกิจของคุณ? เงินของคุณอยู่ที่ไหน มันถูกใช้ไปอย่างไร? คุณมีระบบปฏิบัติการที่คุณออกแบบและวางไว้เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายหรือไม่? เงินของคุณเข้ามาอย่างสม่ำเสมอหรือไม่? กลยุทธ์ “การผลิต” ของกระแสเงินสดใดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับธุรกิจของคุณ มีกลยุทธ์ “การผลิต” อื่น ๆ ที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ทันทีหรือไม่? มีวิธีอื่นใดที่ธุรกิจของคุณสามารถ “ผลิต” กระแสเงินสดเพิ่มเติมได้หรือไม่?

คุณมีพวกเขา

สิ่งเหล่านี้คือองค์ประกอบหลัก 4 ประการของแผนกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จในการทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตและเพิ่มผลกำไรของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *